Par hokejs.lv

Esi sveicināts, lasītāj!

Mums ir ļoti patīkami, ka esi ieskatījies portālā Hokejs.lv.

Kas mēs esam?

Par Hokejs.lv dzimšanas dienu uzskatāms 2008. gada 28. marts, kad oficiāli tika dota zaļā gaisma Hokejs.lv projekta izstrādei. Patlaban portāla izstrādē un pilnveidošanā darbojas 11 cilvēki.

Jau tuvākajā laikā portālam kā autori tiks piesaistīti gan citi profesionāli žurnālisti, gan arī treneri, hokejisti, eksperti, klubu darbinieki un, iespējams, pat amatpersonas, kam tiks dota iespēja izteiktu savu viedokli ar emuāru starpniecību (blogot).

Portāla mērķi un uzdevumi

Portāla Hokejs.lv kā specializēta bezpartejiska interneta medija mērķis ir veicināt hokeja attīstību Latvijā, kas ietver ne vien daudzpusīgu informācijas piegādi par hokeja jaunumiem dažādos līmeņos un dažādos griezumos (autoru – hokejistu – treneru – ekspertu viedoklis), bet galvenokārt dot iespēju Jums lasītājiem pašiem veidot savu hokeja dzīves dienaskārtību – plaši izteikt viedokli un idejas, rakstot savas dienasgrāmatas un komentējot notikumus.

Portāla Hokejs.lv uzdevums ir kļūt par centrālo Latvijas hokeja portālu. Visu pirms mēs centīsimies rūpēties Latvijas hokeja un gaidāmā pasaules čempionāta Kanāda 08’ tēlu. Laika gaitā pievērsīsimies arī Latvijas hokejistiem ārzemēs, Nacionālās Hokeja Līgas notikumiem. Mēs nevēlamies mētāties ar kailiem solījumiem, taču Hokejs.lv nākotnes vīzijā ietilpst arī sieviešu, bērnu un jauniešu, amatieru, stājhokeja un pat galda hokeja jaunumu atspoguļošana.

Negaidiet no mums dzeltenas ziņas un miljons ziņas jaunumus dienā. Mēs cīnīsimies ar informācijas pārbagātību, pamatā piedāvājot Jums plašāka izklāsta materiālus un apskatus par visdažādākajiem notikumiem. Uztveriet šo portālu kā iknedēļas žurnālu!

Lasītāj, mēs ceram uz Jūsu sapratni, jo visu mūsu ieceru sekmīgai paveikšanai ir nepieciešams laiks un Jūsu atbalsts. Jūsu idejas, ierosinājumi un kritika!

Hokejs.lv – par korektu žurnālistiku!

21. gs. ir laiks, kad žurnālistika ir pārvērtusies precē. To pat ir atzinis arī komunikācijas zinātnes klasiķis – cilvēks, kuru zina ikviens sevi cienošs žurnālists, – Deniss Makveils. Labas žurnālistikas pašmērķis nekad nebūs nauda. Tas ir galvenais arguments, kāpēc ikvienam publikācijas autoram ir pienākums strādāt saskaņā ar portāla Hokejs.lv ētikas kodeksu. Kodekss izstrādāts uz Žurnālistu savienības ētikas kodeksa bāzes.

Hokejs.lv ētikas kodekss

 1. Portāls Hokejs.lv nedrīkst pakļauties nekādai ietekmei, kas varētu ierobežot brīvu informācijas plūsmu un informācijas avotu izmantošanu vai traucēt atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu saistībā ar hokeju.
 2. Portāla Hokejs.lv pienākums ir garantēt sabiedrībai patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu.
 3. Faktu izklāstam jābūt objektīvam, skaidram un nepārprotamam, atklājot svarīgākās sakarības un nepieļaujot izkropļojumus.
 4. Portāla Hokejs.lv ikviens autors un lasītājs ir personiski atbildīgs par sniegto informāciju un tās interpretāciju.
 5. Portāla Hokejs.lv autoriem ir jāatturas no darba, kas ir pretrunā ar viņa pārliecību.
 6. Portāla Hokejs.lv autoru pienākums ir cienīt intelektuālo īpašumu un nepieļaut plaģiātu publicēšanu.
 7. Portāla Hokejs.lv redaktors, kā noteikts likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, ir atbildīgs par portālā hokejs.lv sniegto informāciju. Viņam jānodrošina precīzas un korektas informācijas plūsma, kā arī brīva izteikto viedokļu apmaiņa.
 8. Portāla Hokejs.lv redkolēģiju locekļiem jārīkojas neatkarīgi no personu un grupu interesēm.
 9. Portāla Hokejs.lv autoriem sevišķi uzmanīgi jāizturas pret cilvēkiem, kas paši neapzinās informācijas nozīmīgumu un atklātībai nodoto aktu izraisītās sekas. Autoram savā profesionālajā darbībā ir korekti jāizturas pret citu cilvēku emocijām un jūtām, kā arī viņu nezināšanu vai nespēju izdarīt secinājumus.
 10. Portāla Hokejs.lv autoriem kritiski jāizvērtē informācijas avots, jāpārbauda informācija un citētie izteicieni.
 11. Publikācijā Hokejs.lv autoram jārespektē cilvēka personiskā dzīve, viņa tautība, domāšanas veids un reliģiskā pārliecība.
 12. Publikācijā faktiem jābūt skaidri un saprotami nošķirtiem no autora komentāra.
 13. Jābūt nepārprotamai robežai starp reklāmu un autora sagatavotu materiālu. Autora teksts nedrīkst imitēt reklāmu, jo šādi raksti rada šaubas par redakcijas objektivitāti, kā arī par masu informācijas līdzekļu neatkarību.
 14. Liela uzmanība jāveltī ilustrāciju izmantošanai. Sevišķi, ja attēls tiek izmantots cita (ne oriģināla) teksta ilustrēšanai, jāizvairās no manipulēšanas, kas var radīt aplamu priekšstatu. Fotoilustrācijas montāžas gadījumā tas jānorāda attēla parakstā tieši vai ar pieņemtu apzīmējumu palīdzību.
 15. Žurnālistam jābūt sevišķi uzmanīgam, rakstot par ar tiesu saistītiem materiāliem – viņš nedrīkst kaitēt izmeklēšanas darbam ar priekšlaicīgu atsevišķu faktu publicēšanu, kā arī jāpatur prātā, ka apsūdzēto ne tieši, ne netieši nedrīkst pasludināt par vainīgu pirms tiesas lēmuma.
 16. Jādod iespēja sniegt publisku atbildi tām personām vai organizāciju pārstāvjiem, kuru viedoklis, nostāja vai rīcība iztirzāta publikācijā.
 17. Hokejs.lv autoriem jārespektē demokrātiskie institūti un morāles normas.
 18. Portāla Hokejs.lv autoriem, cienot citu tautu nacionālās vērtības, jārespektē latviešu tautas svētākie simboli, vēsture un kultūra, Latvijas neatkarība un brīvība.
 • Jaunākie
 • Lasītākie
 • Komentētākie
 • Birkas
 • RSS

Advertise Here

Fotogalerijas bildes - Skatīt visas fotogrāfijas

Saulgriežu ugunis Rīgas kalnosSaulgriežu ugunis Rīgas kalnosSaulgriežu ugunis Rīgas kalnosFood Union regiona lielakaja partikas izstade prezentes 22 eksporta jaunumusFood Union regiona lielakaja partikas izstade prezentes 22 eksporta jaunumusFood Union regiona lielakaja partikas izstade prezentes 22 eksporta jaunumusFood Union regiona lielakaja partikas izstade prezentes 22 eksporta jaunumusFood Union regiona lielakaja partikas izstade prezentes 22 eksporta jaunumusFood Union regiona lielakaja partikas izstade prezentes 22 eksporta jaunumusKristīnes Opolais debija Klasikas tiešraidēKristīnes Opolais debija Klasikas tiešraidēPirmo reizi Latvijā - Argentīnas Tango nodarbības jauniešiemPirmo reizi Latvijā - Argentīnas Tango nodarbības jauniešiemDSC07259DSC07247DSC07243DSC07242DSC07237

Noderīgas saites